Xe mô hình Rolls-Royce ra biển số trắng

0 lượt xem

Bạn mua các xe mô hình có tỷ lệ từ 1:24 trở lên sẽ được tặng biển số. Biển số sẽ được làm tùy ý theo yêu cầu của bạn. Xe nhỏ từ tỷ lệ 1/:32 nếu làm biển số sẽ có tính phí.