Xe mô hình Rolls-Royce ra biển số trắng

0 lượt xem

Khi mua xe mô hình ở shop sẽ được làm biển số xe tùy ý

Giá: 10.000đ cho 1 xe 2 biển số

Biển số xe cho ô tô theo yêu cầu từ tỷ lệ 1:36 đến 1:14 hoặc lớn hơn. Biển số cho mô tô các tỷ lệ 1:18 và 1:12

Biển số có thể là loại 4 số hoặc 5 số. Tên, ngày sinh, ký tự theo cầu đều được

** Chỉ nhận làm biển số cho khách hàng của shop

☞ MUA NGAY: https://xemohinh.co/shop/xe-chuyen-dung/bien-xe-mo-hinh-cac-ty-le/