Chương trình khuyến mãi Mua 10, Tặng 01

Chương trình khuyến mãi Mua 10, Tặng 01 áp dụng cho xe tỷ lệ 1:32

Quý khách sẽ được tặng 1 sản phẩm tuỳ chọn khi mua tích luỹ xe tỷ lệ 1:32 đến xe thứ 10. Sản phẩm được tặng tùy chọn theo giá trị trung bình của 10 xe tỷ lệ 1:32 đã mua trước đó.

Thời gian áp dụng: 1 năm ( Thời gian tính từ khi khách mua xe tỷ lê 1:32 đầu tiên )

Chương trình Mua 10, Tặng 01 không áp dụng cho xe tỷ lệ 1:32 đã được giảm giá hoặc khuyến mãi khác.

Chúc quý khách vui sưu tầm thỏa đam mê !