Chương trình khuyến mãi Mua 10, Tặng 01

Chương trình khuyến mãi Mua 10, Tặng 01 áp dụng cho xe tỷ lệ 1:32

Quý khách mua đến sản phẩm thứ 10 sẽ được tặng 1 sản phẩm. Sản phẩm được tặng là tùy chọn theo giá trị trung bình của 10 sản phẩm đã mua trước đó.

Thời gian áp dụng: không thời hạn

*Chương trình Mua 10, Tặng 01 không áp dụng đồng thời với các sản phẩm đã giảm giá hoặc khuyến mãi khác.

Chúc quý khách vui sưu tầm thỏa đam mê !