Làm Biển Số Xe Theo Yêu Cầu

Biển số xe cho ô tô mô hình theo yêu cầu từ tỷ lệ 1:36 đến 1:14 hoặc lớn hơn

Biển số cho mô tô mô hình các tỷ lệ 1:18 và 1:12

Biển số có thể là loại 4 số hoặc 5 số. Tên, ngày sinh, ký tự theo cầu đều được

Biển số là biển màu trắng. Biển số không nên làm quá dài sẽ không đẹp

Mỗi xe làm 2 biển số với giá 10.000đ

Mercedes S-Class và Rolls-Royce ra biển trắng

Dàn xe Rolls-Royce ra biển trắng

Chúc quý khách vui sưu tầm thỏa đam mê !